Vliegtuig

Het artikel van Dirk Vlasblom in NRC Handelsblad van 1 november is - met name met betrekking tot de typisch Indonesische aspecten - zeer informatief en heb ik met plezier gelezen. Ik wil evenwel wijzen op een aantal feitelijke onjuistheden met betrekking tot de 'CN 235', het vliegtuig waarover Vlasblom uitgebreid ingaat. De Casa-Nurtanio CN 235 is anders dan Vlasblom meldt ('eind jaren tachtig') al sinds 11 november 1983 in gebruik in Spanje. In dit kader is de opmerking van Vlasblom dat de CN 235 “geen luchtwaardigheidscertificaat buiten Indonesië verworven heeft”, niet te begrijpen. Het toestel wordt in Spanje door Aviaco en Binter gevlogen en is ook thans nog regelmatig op de vliegvelden op de Canarische Eilanden te zien. Overigens wordt het toestel het meest voor militaire doeleinden gebruikt.

    • Mr. F.E. Mélotte