Premier blijft, wisseling ministers; Juppé biedt ontslag Franse regering aan

PARIJS, 7 NOV. De Franse minister-president Alain Juppé heeft vanmorgen het ontslag van zijn regering aangeboden. Naar verwachting zou hij vanavond de leiding op zich nemen van een aanzienlijk compactere regeringsploeg die de nieuwe bezuinigingspolitiek van president Chirac kan uitvoeren.

De ingrijpende wijziging van Juppé's team komt op zich niet onverwacht, curieus is wel het gekozen tijdstip. De aanhoudende, dramatische daling in populariteit van president Chirac en premier Juppé leidde enkele weken geleden al tot speculaties over een ministerswissel.

President Chirac wees dat anderhalve week geleden nog af, mede om herhaling van het bruuske ontslag van minister Madelin (financiën) eind augustus te voorkomen. Nu is, aan de vooravond van belangrijke versoberingsmaatregelen, besloten tot een ingrijpender reconstructie.

De Assemblée Nationale heeft vanmorgen haar werkzaamheden opgeschort. De Franse Tweede Kamer zit midden in de moeizaam verlopende behandeling van de begrotingen voor 1996 en maakt zich op voor de behandeling, maandag en dinsdag aanstaande, van een ingrijpend plan ter beperking van de tekorten op de sociale zekerheid.

President Chirac overweegt ernstig die maatregelen per decreet door te voeren, zonder het parlement als medewetgever in te schakelen.

Politieke reacties in Parijs getuigden vanmiddag van verrassing over het feit dat Chirac midden in deze politiek zware periode heeft besloten tot een ingrijpende wijziging van zijn regeringsploeg. Het feit dat Juppé vanmorgen het ontslag van zijn hele ploeg vroeg en kreeg, duidt erop dat het om meer gaat dan het vervangen van enkele ministers die minder goed functioneerden.

Vooral in de sociale sector begingen bewindslieden als Elisabeth Hubert (volksgezondheid) een aantal politieke blunders. De ploeg werd ook algemeen beschouwd als veel te groot, met te veel Chirac-adepten en te weinig aanhangers van de verslagen presidentskandidaat Balladur. Deze ex-premier is partijgenoot van Chirac, maar stond steeds een striktere monetaire lijn voor, waarvoo Chirac inmiddels ook heeft gekozen.

Niet bekend

Na de bekendmaking van het ontslag van de regering-Juppé zakte de Franse franc direct weg tegen de D-mark. Rond het middaguur was dat verlies weer goedgemaakt. De aandelenindex op de beurs van Parijs noteerde aan het begin van de middag 2,3 procent hoger.

De vorming van een slagvaardiger regeringsploeg wordt gezien als het onvermijdelijk sluitstuk van Chiracs aankondiging dat hij eerst de tekorten op de rijksbegroting en de sociale zekerheid wil aanpakken en pas over twee jaar toekomt aan de sociale kant van zijn verkiezingsprogramma. De financiële markten putten daar gezien de reacties vanochtend vertrouwen uit.

Pagina 4: Burgemeester van Marseille mogelijk in nieuw kabinet

Hoewel nog niets bekend was over de namen die uit de ministerslijst zouden verdwijnen werden twee 'sterke mannen' veelvuldig genoemd als kanshebbers voor belangrijke posten. Jacques Barrot, minister van arbeid in de demissionaire ploeg, zou de hele sociale sector onder zich krijgen. Juist op sociale zekerheid en openbare gezondheidszorg moet zwaar worden bezuinigd gekoppeld aan premieverhogingen. Een andere sterke nieuwkomer zou Jean-Claude Gaudin kunnen zijn, sinds deze zomer burgemeester van Marseille en leider van Juppé's coalitiepartner UDF in de Senaat. Hij geldt als een overtuigend communicator, een kwaliteit waar het Juppé en zijn ploeg totnutoe aan heeft ontbroken.

    • Marc Chavannes