Pleidooi voor meer vrijheid bij bouw van privé-kliniek

ZOETERMEER, 7 NOV. Er moet geen verbod komen op de bouw van particulier gefinancierde ziekenhuizen, klinieken en verpleeghuizen. Tot die conclusie komt een commissie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. De commissie was door minister Borst (volksgezondheid) om advies gevraagd in het kader van de wijziging op de wet ziekenhuisvoorzieningen (WVZ).

Nu nog is het bouwen van een zorginstelling zonder vergunning van het ministerie van volksgezondheid onmogelijk. De commissie vindt dat de overheid zich niet moet bemoeien met de bouw van instellingen, maar met de hoeveelheid collectieve middelen en de bestemming daarvan. De minister stelt voor de instellingen bij de bouw meer vrijheid te geven, maar wil bij renovatie en vervangende nieuwbouw toch toestemming blijven geven. Ook wordt de mogelijkheid open gelaten privé-klinieken deze vrijheden niet te geven.

De commissie acht een toenemende privatisering in de gezondheidszorg bedreigend voor het huidige stelsel van collectieve zorgvoorzieningen maar ook onvermijdelijk. Een oorzaak is de schaarste aan voorzieningen waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan. Een andere oorzaak is dat burgers meer keuzemogelijkheden willen, aldus de commissie. Beter dan een verbod op de bouw van privé-klinieken zijn volgens de commissie maatregelen van de rijksoverheid om wachtlijsten tegen te gaan.