Overleg directie NS en OR over verkoop bouwbedrijven

UTRECHT, 7 NOV. De ondernemingsraad (OR) en de groepsdirectie van NS Infra Services onderhandelen de komende zes weken over de verkoop van delen van de NS-bouwbedrijven. De OR was aanvankelijk beducht voor deze plannen, maar een nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de OR, ondersteunt ze juist.

De OR had bureau Bakkenist ingehuurd om het reorganisatieplan van de spoorweg-bouwbedrijven na te pluizen. NS willen een deel van hun dochters, zoals Strukton en ER Groep (voorheen ElektroRail), verkopen aan derden. Bonden en OR vrezen voor verlies aan werkgelegenheid.

De conclusie van Bakkenist is dat de verkoopplannen vrijwel onvermijdelijk zijn. Europese richtlijnen schrijven immers voor dat er concurrentie moet zijn bij het aannemen van spoorwegwerkzaamheden.

Voorzitter R. Wennekes van de OR NS Infra Services wil echter nog niet een positief advies over de voorgenomen verkoop geven. Dat hangt volgens hem af van de voorwaarden waaronder de veranderingen plaatsvinden en het tempo. Daarover wordt de komende zes weken onderhandeld. NS hebben geen werkgelegenheidsgarantie gegeven voor de plannen bij de bouwbedrijven. (ANP)