Natuur en Milieu wil verhoging van BTW op vlees van 6 naar 17 pct

DEN HAAG, 7 NOV. De stichting Natuur en Milieu vindt dat het geldende BTW-tarief op vlees en vleesprodukten voor een periode van twee jaar omhoog moet van 6 naar 17,5 procent.

De jaarlijkse opbrengst, geschat op 815 miljoen, moet ten goede komen aan de noodzakelijke bedrijfssaneringen als gevolg van de strengere mestregels en aan de bevordering van de biologische landbouw. Voor de consument zijn de gevolgen gering, aldus Natuur en Milieu dinsdag in een schrijven aan de Tweede Kamer en aan de ministers van landbouw, milieubeheer en financiën.

Volgens de milieuorganisatie is een BTW-verhoging snel in te voeren. Maar scharrelvlees en vlees uit de biologische landbouw moeten worden vrijgesteld van de gewenste BTW-aanpassing. Bij een gelijkblijvende vleesconsumptie betekenen de voorstellen dat huishoudens jaarlijks 131 gulden extra kwijt zijn aan vlees.

Volgens Natuur en Milieu is zo'n toename aanvaardbaar, zeker omdat de vleesprijs al twintig jaar stabiel is. De jaarlijkse extra milieulasten als gevolg van een te slap mestbeleid zijn veel hoger, zo berekende de stichting. De laagste inkomens moeten overigens een compensatie krijgen voor de lastenverzwaring, ook te betalen uit de hogere BTW-inkomsten.

Een woordvoerder van het produktschap voor vee, vlees en eieren noemt het voorstel in een eerste reactie merkwaardig. “We leven toch niet op een eiland? Nederland is toch niet het Drenthe van Europa? Er is geen strikt Nederlandse vleesmarkt, maar wel een Europese. In dat verband kunnen we niet zo maar onze prijzen gaan verhogen. Het plan klinkt sympathiek, maar ik zie niet hoe het in de praktijk te realiseren is.”

De zegsman vraagt zich ook af waarom juist de eerste levensbehoeften van mensen extra moeten worden belast. “Consumenten moeten de basisprodukten, zoals vlees, toch tegen een zo laag mogelijk prijs kunnen krijgen?” Het idee om de laagstbetaalden vervolgens te compenseren voor een hogere vleesprijs vindt de woordvoerder bovendien een “omslachtig heen- en weer gefiets van dezelfde gelden”. (ANP)