Linschoten: mogelijk hogere premie WW bij ontslag van personeel

DEN HAAG, 7 NOV. Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) vindt het “voorstelbaar” dat winstgevende bedrijven die bij reorganisaties personeel ontslaan een hogere WW-premie gaan betalen. Dit zei hij gisteravond tijdens een discussiebijeenkomst in Tilburg over de hoofdlijnen van het sociale beleid.

Eind oktober toonden de Tweede Kamerleden R. Vreeman (PvdA), B. Bakker (D66), H. van Hoof (VVD) en G. de Jong (CDA) zich na een studiereis in de Verenigde Staten eveneens voorstander van het zwaarder aanslaan van reorganiserende winstgevende bedrijven. Behalve door de praktijk in de VS, waar al verschillen in WW-premie tussen bedrijven bestaan, was hun stellingname ingegeven door de aankondiging van Shell om zelf volledig de uitkeringen voor rekening te nemen van met name oudere werknemers die als gevolg van sanering moeten vertrekken. Volgens de betreffende Kamerleden is de WW oorspronkelijk bedoeld als verzekering tegen de gevolgen van werkloosheid door een slecht lopende economie en niet als een afvloeiingsregeling op kosten van de gemeenschap.

Linschoten neemt dit idee nu over. De staatssecretaris is “over het algemeen voorstander van grotere premieverschillen tussen bedrijven”, zo liet hij gisteren in Tilburg weten. “Ik kan mij dat momenteel in principe ook voorstellen bij werkloosheid”, aldus Linschoten. Deze mogelijkheid wordt volgens de staatssecretaris op zijn ministerie “serieus onderzocht”.

Verschil in premies vergroot de marktwerking in het stelsel van sociale zekerheid. Bedrijven die weinig werknemers afstoten naar de WW worden daarvoor beloond met een relatief lagere premie. Bedrijven die er meer afstoten worden gestraft met een relatief hogere premie. Ook minister Melkert (sociale zaken) pleitte gisteren tijdens een gastcollege aan de Universiteit van Nijenrode voor “een goede marktwerking”. Hij doelt daarmee echter vooral op het versoepelen van regels. Zo pleit Melkert onder meer voor de verleninging van tijdelijke contracten, verlenging van de proeftijd en kortere ontslagtermijnen.