Leiders prijzen Yitzhak Rabin als hun broeder en vriend

PERES:

“Mijn hart wordt uiteengereten tussen ongekende droefheid en niet aflatende vrees. Angst voor de toekomst vervult mijn hart. Grenzeloze en oneindige vrees.

Wij kwamen hier om jou eer te bewijzen, Yitzhak, een duidelijk eerbewijs voor wat je was: een elite-vechter die onerwinningen voor zijn volk behaalde. Een groot dromer, die een nieuwe werkelijkheid in onze regio schiep.

Afgelopen zaterdag zongen we samen het lied van de vrede (..) Je vertelde me op deze bijeenkomst over de dreigementen tegen je leven. We wisten niet wie de terrorist was, we konden ons niet voorstellen dat de gevolgen zo ernstig zouden zijn, maar we wisten dat we de dood niet moesten vrezen en dat we niet moesten aarzelen in het vredesstreven.

Daarvoor zaten we, zoals we gewoon waren, achter gesloten deuren, en je vertelde me voor het eerst dat het werk je vermoeide, maar dat je verder moest werken aan vrede.

Je hebt je hele leven hard gewerkt, dag en nacht, maar de laatste drie jaren waren de bekroning van je inspanningen. Je beloofde de volgorde van prioriteiten te wijzigen en daar kwam een nieuwe ronde van prioriteiten. Een sterke, nieuwe wind van vrede begon te waaien. Twee vredesakkoorden met de Palestijnen. Die twee akkoorden zullen hen in staat stellen eerlijke verkiezingen te houden, en wij op onze beurt zullen geen leger hoeven te handhaven om het lot van een ander volk te bepalen. Je staat ook aan de oorsprong van de warme vrede met Jordanië. Het Midden-Oosten wordt wakker, dank zij een vredescoalitie, gesteund door een mondiale coalitie zoals de aanwezigheid hier bewijst.

Ik zie onze mensen huilen, maar we weten dat de (..) kogel die je doodde het idee dat je lanceerde niet kan doden. Je liet geen testament achter, maar je liet ons een weg na waarop we met vertrouwen en vastbeslotenheid zullen gaan. Vaarwel, mijn oudere broer, die vrede bracht.''