Leiders prijzen Yitzhak Rabin als hun broeder en vriend

CLINTON:

“Het Amerikaanse volk deelt uw rouw na het verlies van uw leider. Ik draag rouw met u, want hij was mijn partner en mijn vriend. Elk moment dat we hebben gedeeld was een bron van vreugde, omdat hij een goed mens was en een bron van inspiratie want hij was ook een groot mens.

Yitzhak Rabin leefde de geschiedenis van Israel, door elke beproeving en triomf heen. De onafhankelijkheidsstrijd, de overlevingsoorlogen, de zoektocht naar vrede. In alle diende hij in de frontlinie.

Het was een man zonder enige pretentie, al zijn vrienden wisten dat goed. Ik heb gelezen dat in 1949, na de onafhankelijkheidsoorlog, David Ben Gurion hem had afgevaardigd naar de bestandsonderhandelingen op Rhodos. Omdat hij nooit een das had gedragen, wist hij niet hoe hij die moest knopen. Het probleem werd opgelost door een vriend die hem omknoopte voor hij erheen ging. Hij had hem uitgelegd hoe hij die knoop kon bewaren door hem eenvoudig losser te maken en de das over zijn hoofd uit te doen.

De laatste keer dat wij hem hebben gezien, niet meer dan twee weken geleden, verscheen hij bij een formele gelegenheid, punctueel maar zonder zwarte das. Hij leende er dus een en ik had het privilege de das voor hem te strikken, Het is een moment dat ik mijn hele leven zal blijven koesteren.

Vandaag, medewereldburgers, vraag ik u allen goed naar dit beeld te kijken. Kijk naar de leiders uit alle delen van het Midden-Oosten en de wereld die hierheen zijn gereisd voor Yitzhak Rabin en de vrede. Hoewel we die diepe, galmende stem niet langer horen, is hij het die ons hier weer samen heeft gebracht in woord en daad voor vrede.

Zijn geest leeft door in de groeiende vrede tussen Israel en zijn buren. Zij leeft in de ogen van de kinderen, de joodse en de Arabische kinderen die een verleden van vrees achter zich laten voor een toekomst van hoop en de belofte van werkelijke veiligheid. Laat mij zeggen tot het volk van Israel: zelfs in uw uur van duisternis leeft zijn geest voort en u moet uw levenskracht dus niet verliezen. Kijk wat u heeft bereikt: u heeft een dorre woestijn laten bloeien, u heeft een krachtige democratie gebouwd in vijandig gebied, slagen en oorlogen gewonnen en nu de vrede gewonnen die de enige duurzame overwinning is.

Uw premier was een martelaar voor vrede maar hij was een slachtoffer van haat. We moeten zeker leren van zijn martelaarschap, dat als een volk de haat voor zijn vijanden niet kan vergeten, het riskeert het zaad van de haat onderling te zaaien. Ik vraag u, volk van Israel, namens mijn eigen natie die haar eigen lange geschiedenis kent van verlies, van Lincoln tot Kennedy en Martin Luther King, laat dat niet gebeuren.

President Weizman, waarnemend premier Peres, het hele volk van Israel: als u de vredeskoers blijft volgen, beloof ik dat Amerika u niet in de steek zal laten. Moge onze harten een mate van troost vinden en onze zielen de eeuwige aanraking van de hoop. En shalom, haver (vriend).''