KPN tegen 'veiling' kabelnetten

DEN HAAG, 7 NOV. Gemeenten die de verkoop van hun kabelnet beschouwen als een manier om de tekorten op hun begroting aan te vullen, handelen in strijd met het algemeen belang. Door veiling van het netwerk drijven ze de prijs per aansluiting zozeer op dat dit een bedreiging vormt voor de snelle totstandkoming van de elektronische snelweg in Nederland.

Die waarschuwing uitte ir. Wim Dik, bestuursvoorzitter van Koninklijke PTT Nederland (KPN), vanmorgen op de eerste dag van het kabelcongres in Den Haag. Hij noemde het terecht dat gemeenten, bij gebrek aan de nodige expertise, hun kabelnetten verkopen, maar sprak zijn zorg uit over de tendens dat die gemeenten zich bij zo'n transactie alleen door geldzucht laten leiden.

Dik wees op de verkoop dit voorjaar van het Amsterdamse kabelnetwerk (KTA), waarvoor een consortium van Philips en de Amerikaanse telecom-onderneming US West 700 miljoen gulden betaalde, ofwel 1.450 gulden per aansluiting. Uitgaven in deze orde van grootte, zo redeneerde Dik, maken het moeilijker geld vrij te maken voor opwaardering van het net en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Dik hekelde ook het besluit van de gemeente Den Haag, vorige maand, om het contract met kabelexploitant Casema, dochter van KPN Kabel, op te zeggen en de 215.000 aansluitingen in de stad straks te laten exploiteren door de meestbiedende. De “redelijke vergoeding' die Casema bood om het contract te verlengen werd afgeslagen.

“Casema wil verder, maar Den Haag wil veilen”, aldus Dik, die het gemeentebestuur een “denkfout” verweet. “Een kabelexploitant die een net koopt en daarin vervolgens miljoenen guldens investeert, zal de kosten moeten terugverdienen. Uiteindelijk is het dus de klant, de inwoner van de gemeente, die dit betaalt. Hoe hoger de prijs van het net, hoe hoger de abonnementsprijzen zullen moeten worden. En hoe minder investeringsruimte resteert voor nieuwe diensten”, aldus Dik.

Nederland, zo schetste Dik, is na België het dichtst bekabelde land ter wereld. Dat kabelnet is nu een soort elektronische provinciale weg naar de Nederlandse woningen. Wil deze infrastructuur, nu overwegend gebruikt voor doorgifte van radio- en tv-programma's, gebruikt worden voor diensten als telefonie, Internet-toegang, betaaltelevisie en dergelijke, dan zullen exploitanten de ruimte moeten hebben te investeren in de vereiste aanpassingen. “Exploitanten willen investeren in kabelnetten, mits ze uitzicht hebben op rendabele exploitatie. Het geld daarvoor”, aldus Dik, “zou niet besteed moeten worden aan overname van netten. Als de elektronische snelweg moet worden bevorderd, dan is het jammer en vreemd dat gemeenten de kans laten lopen om hun bijdrage daaraan te leveren.”