FNV schrapt 13 banen op hoofdkantoor

ROTTERDAM, 7 NOV. Het Amsterdamse hoofdkantoor van de vakcentrale FNV wordt gereorganiseerd. Daarbij zullen dertien van de circa 170 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Ook overweegt het bestuur om een deel van de huishoudelijke dienst uit te besteden.

De FNV kiest vrijwillig voor een bezuinigingsoperatie, omdat de vakcentrale niet langer durft te rekenen op de bijdrage van 4,2 miljoen gulden vanuit de arbeidsvoorziening. Deze bijdrage (een doelvergoeding), die de vakcentrale krijgt voor haar deelname in het bestuur van arbeidsvoorziening, is door de FNV steeds als structurele inkomsten opgevoerd. Arbeidsvoorziening moet de komende jaren echter sterk bezuinigen en de vakcentrale wil voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen. Dit jaar heeft de FNV al een korting van 400.000 gulden moeten verwerken. Ook wil de vakcentrale de handen vrij hebben om eventueel uit het bestuur te kunnen stappen wanneer de rol van de sociale partners binnen arbeidsvoorziening door de politiek verder wordt beperkt.

De bezuinigingsplannen zijn opgenomen in de Contourennota 1999, die gisteren aan het personeel van de vakcentrale is gepresenteerd. In deze nota is een aantal voorstellen opgenomen om de kosten van de organisatie met ruim vier miljoen gulden terug te brengen. Zo wil het FNV-bestuur arbeidsplaatsen schrappen en een deel van de facilitaire diensten (schoonmaak, catering) uitbesteden aan commerciële organisaties. De komende dagen wordt het personeel nader ingelicht. Aanstaande donderdag volgt een gesprek met de FNV Dienstenbond, die de belangen van het FNV-personeel behartigt.

De vakcentrale FNV heeft er volgens de woordvoerder bewust voor gekozen om het mogelijke verlies van de bijdrage door arbeidsvoorziening intern op te vangen. “We willen niet onze hand ophouden bij de aangesloten bonden. Die moeten de komende jaren heel veel investeren in de dienstverlening aan de leden. Dan is het niet zinnig om ze te laten investeren in de vakcentrale”.

Op dit moment bedraagt de begroting van de vakcentrale 60 à 65 miljoen gulden per jaar. In die begroting zijn behalve de kernorganisatie (het hoofdkantoor) onder andere de kosten voor de rechtskundige dienst en het scholingsinstituut ondernemingsraden opgenomen. De hoofdkantoororganisatie kost de vakcentrale jaarlijks circa 25 miljoen gulden. Over drie jaar moet deze post tot ongeveer 21 miljoen gulden zijn teruggebracht.