Filosofen

Volgens de huisdenker van NRC Handelsblad J.L. Heldring, hebben de meeste filosofen nog steeds een baard (Dezer dagen van 31 oktober). Nu is iedereen die nadenkt over de grote thema's van de mensheid, deze overpeinzingen opschrijft en publiceert, met recht een filosoof te noemen. Waar is kortom Heldrings baard, of is de foto van de heer Heldring die elke week zijn column siert wel zo recent? Heldring vroeg zich in zijn column tevens af hoe filosofen eigenlijk aan de kost komen. Hij citeerde hierbij Dèr Mouw: “Ik ben Brahman, maar we zitten zonder meid” en ook de versie van Jenny Arean: “...de plee moet ook geschrobd.” Welnu, steeds meer filosofen verdienen hun geld als journalist, zeg maar stukjesschrijver. Dus, als Heldring inderdaad een baard heeft is de juiste actualisering van Dèr Mouw: “....de krant moet ook vol”.

    • Roeland Dobbelaer