Duitse recherche bracht vele tonnen drugs naar Nederland

DEN HAAG, 7 NOV. Het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) heeft in 1992 30.000 kilo softdrugs Nederland binnengebracht en de partij in samenwerking met de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in handen gespeeld van de politie.

Volgens politiebronnen die van de operatie op de hoogte waren, is deze gang van zaken illustratief voor een jarenlange praktijk waarbij het Bundeskriminalamt en de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA) zelf grote partijen drugs op de Nederlandse markt aanboden in een poging de afnemers te ontmaskeren.

Het ging in 1992 om een mega-partij softdrugs die in beslag is genomen door het IRT Noord-Holland/Utrecht. De partij werd door de Duitse recherche per schip uit Pakistan gehaald. De bemanning van het schip was geformeerd door de Duitse recherche. Na een intensief contact tussen een medewerker van de CRI en de Duitse recherche werd de partij Nederland binnengebracht. Een centrale rol in de operatie speelde een Libanese informant van de Duitse en Nederlandse politie, die overigens in 1994 in het Spaanse Marbella is vermoord, aldus een Nederlandse officier van justitie. Zowel CRI als Bundeskriminalamt weigert commentaar.

De hoogste baas van het openbaar ministerie, A. Docters van Leeuwen, zei gisteren tegen de commissie-Van Traa dat “het tijd is nader onderzoek in te stellen” naar de operaties van de Amerikaanse DEA en het Duitse Bundeskriminalamt in Nederland. Ook de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, M. van Traa, zei gisteren na afloop van de verhoren dat zijn commissie pogingen in het werk stelt zicht te krijgen op de rol die de DEA en het BKA spelen in de drugshandel.

De Haagse procureur-generaal vertelde de enquêtecommissie dat hem “in de marge” van vergaderingen verhalen ter ore zijn gekomen over opsporingsmethoden van “verstrekkende aard” en “zeer lange termijn infiltratie” die agenten van de DEA en het Bundeskriminalamt de afgelopen jaren in Nederland hebben toegepast. Volgens de 'super-PG' ging het ook om onbevestigde berichten in de sfeer van “small talk”.

Van Traa stelde in het verhoor van Docters van Leeuwen een bericht aan de orde uit deze krant van afgelopen zaterdag. Daarin verklaarden drugsbestrijders van het eerste uur dat ze vanaf eind jaren zeventig door de DEA en het BKA indringend werden onderwezen in infiltratietechnieken. “Wij deden in de drugsbestrijding vanaf begin jaren tachtig alles wat nu naar buiten komt, behalve het spul verbouwen en oproken”, aldus een agent van de Centrale Recherche Informatiedienst.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus