Christelijke pressiegroep Suriname wil 'schoon schip'

PARAMARIBO, 7 NOV. “Dit land is van alle eerlijke Surinamers en niet van dieven, drugsbaronnen en criminelen”, riep M. Schalkwijk, voorzitter van de nieuwe Sibibusi Beweging, met schallende stem uit. Hij sprak in de Grote Stadskerk der Evangelische BroederGemeente in Paramaribo. Vrijdagavond werd daar de pressiegroep Sibibusi Beweging opgericht, als gezamenlijke inspanning van de christelijke Kerken in Suriname.

De naam Sibibusi is ontleend aan het effect van regenstormen die een bos zuiveren van oud hout en betekent zoveel als 'het bos schoongeveegd'. Sibibusi wil schoon schip maken in de politiek. Schalkwijk, de in Suriname opgegroeide zoon van een Nederlandse dominee: “Wij staan aan de rand van de woestijn en voor ons ligt het beloofde land. We moeten dit land van Marowijne tot Corantijn, van Braamspunt tot het Tumukhumakgebergte weer in bezit nemen. Het land behoort niet aan een handjevol mensen die over de ruggen van anderen rijk worden.” Schalkwijk is onder de jongeren in de NPS, de partij van president Venetiaan, een opkomende figuur geweest, maar de laatste tijd heeft hij zich op de achtergrond gehouden.

De directe aanleiding voor de oprichting van Sibibusi is het groeiend onbehagen bij vele burgers. Schalkwijk noemt het moreel verval, de onveiligheid en het toenemend gevoel dat wetteloosheid en geldzucht het land beheersen. Volgens peilingen heeft 50 tot 80 procent van de bevolking geen vertrouwen in de huidige leiders. Schalkwijk zei dat nu ook veel christenen zijn gaan beseffen dat zij te weinig inbreng op beleidsniveau hebben. Uit een in 1992 verricht onderzoek blijkt dat deze groep vrij geïnteresseerd is in de politiek en dat 92 procent er trots op is Surinamer te zijn. Dat is meer dan gemiddeld onder Surinamers.

Er is ook kritiek. De rooms-katholieke priester J. Vernooy noemt Sibibusi een gemiste kans, omdat de christelijke kerken de hindoes en islamieten er niet bij hebben betrokken. “Dat zou vruchtbaarder zijn geweest in dit land, waar etnische, religieuze en politieke grenzen nog steeds blijken samen te vallen voor een groot deel der bevolking.”

Sibibusi is de tweede beweging die de politiek wil zuiveren. Drie maanden geleden richtte de jonge, dynamische ondernemer R. Bikharie met enkele andere ondernemers de Organisatie voor Behoorlijk Bestuur en Leiderschap op.

    • Leo Morpurgo