Beurs geeft kleine effectenhuizen ruimte bij plaatsing van aandelen

AMSTERDAM, 7 NOV. De Amsterdamse effectenbeurs neemt maatregelen om het plaatsen van aandelen soepeler te laten verlopen. Aanleiding daartoe is de commotie die deze zomer ontstond na de beursintroductie van Vendex. Een aantal kleine effectenhuizen was verbolgen dat zij van het bankensyndicaat, onder leiding van ABN Amro, nauwelijks aandelen Vendex toegewezen hadden gekregen voor hun klanten. De kleine effectenhuizen, vertegenwoordigd door de vereniging van Commissionairs, waren woedend. Zij bleken vrijwel met lege handen te staan, terwijl de aandelen Vendex op de beurs niet waren aan te slepen.

Bij de emissie van Vendex werd gebruik gemaakt van het zogeheten bookbuilding-systeem. Dat wordt in Nederland steeds vaker gehanteerd bij een emissie of zoals recentelijk de herplaatsing van de tweede tranche aandelen KPN.

De beurs maakte destijds bekend dat het meningsverschil primair een zaak was tussen de marktpartijen, maar dat zij als bewaker van de voorschriften wel zelf een standpunt kenbaar zou maken. Vanmorgen maakte de beurs bekend meer aan voorlichting te gaan doen, om op die manier leden “die slechts incidenteel met de systematiek van doen hebben te informeren over de laatste ontwikkelingen”.

Bij bookbuilding kunnen beleggers gedurende de inschrijvingsperiode aangeven hoeveel aandelen ze willen hebben en tegen welke prijs. Als voordeel noemen de banken de transparantie van dit systeem. Het bookbuilden gebeurt onder beheer van het bankensyndicaat dat de emissie of herplaatsing van aandelen voor zijn rekening neemt en na afloop van de inschrijving ook de aandelen toewijst.

De beurs maakt het nu mogelijk voor niet-syndicaatsleden om naast de syndicaatsleden in een transactie te participeren. Daarvoor kan een niet-syndicaatslid vanaf de eerste bekendmaking van een emissie zich bij de syndicaatsleider melden. Daar moet hij aangeven op welke manier en in welke mate hij bereid is om cliënten te interesseren. De syndicaatsleider informeert vervolgens het niet-syndicaatslid schriftelijk over de voorwaarde van deelneming en de daaraan verbonden beperkingen. Het gaat daarbij onder meer over de regels die voor de syndicaatsbanken gelden voor koersstabilisatie.

Een laatste wijziging die de beurs aanbrengt betreft een klachtenprocedure. Van de syndicaatsleider wordt verwacht dat deze “systematisch” toewijst. De onduidelijke strekking daarvan heeft de beurs doen besluiten dat de toewijzing voortaan op “zakelijke gronden” moet gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat de syndicaatsbank desgevraagd moet motiveren waarom het ene lid anders is behandeld dan het andere.