Zonder partners voor vrede is er geen vrede

Amper anderhalf uur voordat hij werd vermoord sprak de Israelische premier Yitzhak Rabin zaterdagavond de meer dan 100.000 deelnemers aan een vredesmanifestatie in Tel Aviv toe.

“Ik moet u bekennen dat ik ontroerd ben. Ik hecht eraaan ieder van u er persoonlijk voor te bedanken dat u naar deze manifestatie voor de vrede en tegen het geweld bent gekomen.

Deze regering, die ik de eer heb met mijn vriend Shimon Peres te leiden, besloot vrede een kans te geven. Een vrede die het grootste deel van de problemen van de staat Israel zal oplossen.

Ik ben gedurende zevenentwintig jaar militair geweest. Ook ik heb gevochten zolang er geen kans op vrede was. Maar ik geloof dat er nu zo'n kans bestaat. Een grote kans, die we moeten grijpen - voor degenen die hier zijn en voor degenen die niet zijn gekomen.

Ik heb altijd geloofd dat ons volk in grote meerderheid vrede wilde en dat het bereid is risico's te nemen om vrede te bereiken. En u die aanwezig bent op deze manifestatie laat - samen met degenen die niet zijn gekomen maar die het met ons eens zijn - duidelijk blijken dat het volk vrede wil en zich keert tegen geweld, want het is het geweld dat de Israelische democratie ondermijnt.

Dat geweld moeten we aan de kaak stellen, verafschuwen en isoleren. Geweld is geen begaanbare weg voor een democratie. Wij handelen op basis van een mandaat dat we hebben gekregen.

Ik ben er trots op dat naast mij vertegenwoordigers staan van landen waarmee wij vrede hebben gesloten: Egypte, Jordanië en Marokko. Marokko heeft voor ons de weg naar vrede geopend. Vanaf deze plaats wil ik de president van Egypte, Hosni Mubarak, en koning Hussein van Jordanië nadrukkelijk bedanken voor het feit dat zij vertegenwoordigers van hun landen naar deze manifestatie hebben afgevaardigd.

Maar vooral hecht ik eraan het volk van Israel te bedanken, dat al gedurende meer dan drie jaar heeft bewezen dat het bereiken van vrede kan lukken en dat vrede de deur naar economische en sociale vooruitgang opent.

Vrede weerspiegelt een essentiële aspiratie van het joodse volk. Er zijn vijanden van vrede die er op uit zijn het vredesproces te torpederen. Maar ik wil hen zonder omhaal van woorden zeggen dat we onder de Palestijnen een partner voor vrede hebben gevonden. Deze partner is de PLO. De PLO was onze vijand, maar zij heeft het terrorisme afgezworen. Zonder parnters voor vrede is er geen vrede.

Zoals we in de oorlog onze rol hebben verstaan, zo moeten we ons nu inspannen een oplossing te vinden voor het meest complexe element van het Israelisch-Arabische conflict, namelijk het Israelisch-Palestijnse conflict. Dat is niet eenvoudig, dat is pijnlijk, maar er is geen alternatief.

De weg van vrede geniet de voorkeur boven de weg van oorlog. Het is een soldaat die u dit zegt, een minister van defensie, een man die de pijn ziet van de rouwende families van gevallen soldaten. Het is voor deze families, voor de kinderen en, zoals bij mij, voor de kleinkinderen dat deze regering alles moet doen wat in haar vermogen ligt om de vrede te bereiken. Daartoe moeten we alle mogelijkheden uitbuiten.

Ook met Syrië zal zich een mogelijkheid aandienen om vrede te sluiten. Laat van deze bijeenkomst de boodschap aan de Israeliërs, aan de joden in de wereld, aan de Arabische wereld en aan de hele wereld uitgaan, dat dit volk vrede wil en de vrede steunt. Daarvoor dank ik u.''

    • Yitzhak Rabin