Yitzhak Rabin

NEW YORK TIMES

Het ooit ondenkbare lijkt gebeurd, nu een Israelische burger wordt beschuldigd van de aanslag op de politieke leider van het land. [..] Een natie die zoveel externe militaire bedreigingen heeft overleefd, moet nu een rechte koers zien te houden door de ernstigste interne politieke spanningen waar een democratische regering voor kan komen te staan. Israels meest elementaire waarden en de kracht van de bevolking zullen het land in staat stellen om die test te doorstaan. Voortzetting van het vredesproces, met de Palestijnen en alle Arabische buurlanden van Israel, moet het monument worden voor Rabin.

INDEPENDENT

Rabin belichaamde veel van de tegenspraken die Israel vanaf de stichting van de staat hebben geplaagd. Hij vocht als chef-staf Israels oorlogen en beval als minister van defensie de mensonterende repressie van de Palestijnen. Rabin was geslepen genoeg om te beseffen dat er een verschil is tussen een gevecht voor nationale overleving en een bezetting die alleen maar de normen en waarden van de bezetter uitholt. Hij koos voor vrede, niet uit naïveteit of opportunisme, maar omdat hij het de beste manier vond om de veiligheid van het joodste volk te waarborgen. [..] Rabin heeft niet de kans gekregen om de vruchten van zijn politieke moed te plukken, maar zijn begafenis in Jeruzalem vandaag moet niet worden gezien als het einde van zijn levenswerk. Sinds Rabin heeft de mogelijkheid afgedaan dat Israel zich louter handhaaft door militaire kracht, gedragen door een geperverteerd zionistisch ideaal.

FRANKFURTER ALLGEMEINE

De aanslag bevestigt de vrees van steeds meer Israeliërs dat de bedreiging van hun staat en samenleving intussen minder van onverzoenlijke Arabieren en Palestijnse terreurcommando's afkomstig is, dan van hun eigen geloofsgenoten. [..] Zonder de verdienste te bagatelliseren van Begin, die de Nobelpijs voor de vrede won met de verzoening tussen Egypte en Israel, kan aan het werk van Rabin een grotere betekenis worden toegekend voor het ontspanningsproces in het Nabije Oosten. Dat enkele jaren geleden elk contact met de PLO nog gelijk stond aan hoogveraad en strafbaar was, geeft aan wat er sindsdien allemaal aan onvoorstelbaars is gebeurd. Rabin, de militaire oorlogsheld uit 1967, heeft zich daarbij bewezen als een bovenal dapper politicus en visionair pragmaticus, die in de loop van taaie onderhandelingen juist in de laatste maanden goede betrekkingen opbouwde met PLO-leider Arafat. [..] De grootste vijand van extremistische elementen in Israel en zijn Arabische buurlanden is een vastberaden voortzetting van de vredespolitiek.

ARABISCHE PERS

De Arabische pers zaait twijfel over de toekomst van het vredesproces na de moord op Rabin. “Het plotselinge verdwijning van een hele belangrijke speler van het politieke toneeel zou gemakkelijk zijn tol kunnen eisen in vredespogingen, zeker nu de Israeli's diep verdeeld zijn over de te volgen koers”, aldus de Engelstalige Jordan Times. Het in Londen verschijnende dagblad Al-Hayat sluit niet uit dat Rabins opvolger Peres vervroegde verkiezingen zal uitschrijven. “Als de moord leidt tot een duidelijke overwinning voor de Arbeiderspartij, dan kon de rechtse extremist die Rabin doodde de vrede wel eens de grootst mogelijke dienst hebben bewezen.”

Het gematigde Egyptische dagblad Al-Ahram meldt: “Het vredespad dat Sadat insloeg, zal niet doodlopen bij Yitzhak Rabin. Kogels doden mensen maar zij doden geen ideeën. Rabin is gevallen, maar de hoop op vrede blijft.”

De pro-Syrische Libanese krant Ash-Sharq meldt: “Onze gelukwensen gaan uit naar alle Arabieren, lang leve het joodse extremisme.” Het christelijke dagblad Nida'a al-Watan, eveneens uit Libanon, schrijft: “Tijdens zijn leven deed Rabin ons veel verdriet. Wij huilden, toen hij begon met het breken van de botten van kinderen op de West Bank. O, beschaafde wereld, ween nu voor deze terrorist die is gedood door een terrorist die hij met zijn eigen gedachtengoed heeft grootgebracht. Wat ons aangaat, laat ons tranen huilen voor de vele anderen onder ons die zijn omgekomen tussen zijn vreselijke kaken.”

De Syrische krant Tishrin schrijft: “De Syrische houding tegenover het vredesproces is onveranderd, evenals de bereidheid te zoeken naar een rechtvaardige en alomvattende vredesregeling voor de regio. Syrië zal op dit pad doorgaan, ongeacht dit of dat incident.” [..] “Israel moet zijn politiek van tijdverspilling en gemaneuvreer laten varen, zeker na de moord op premier Rabin, als het echt vrede wil. De bal ligt nog altijd op de Israelische speelhelft en het bereiken van een duurzame vrede staat of valt met de mate van ernst en goede wil die Israel in de nabiej toekomst aan de dag legt.”