Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

'Impasse in overleg over vrede Bosnië'

DAYTON, 6 NOV. Het Bosnische vredesoverleg lijkt zich in moeilijkheden te bevinden. De Servische president, Slobodan Miloševic, heeft geweigerd in te gaan op twee belangrijke eisen en verwijt de Amerikaanse organisatoren van het vredesoverleg in Dayton (Ohio) hem op valse voorwendsels naar het overleg te hebben gehaald.

Dat is in Dayton gezegd door een niet met name genoemde diplomaat, die bij het overleg is betrokken. Officieel is niets over het verloop van de besprekingen meegedeeld.

De Servische president zou zich verzetten tegen het ontslag van de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic en de opperbevelhebber van het leger van de Bosnische Serviërs, generaal Ratko Mladic. Hij zou zich tevens verzetten tegen de geëiste formele erkenning van Bosnië en Kroatië en tegen de verlangde verzekering van de rechten van de etnische minderheden in Servië.

Volgens de ongeïdentificeerde diplomaat heeft Miloševic aangevoerd dat de Amerikaanse bemiddelaar Holbrooke deze eisen niet heeft genoemd tijdens zijn pendeldiplomatie die aan de conferentie in Dayton voorafging en dat hij aldus is misleid over de inhoud van het ontwerp-vredesakkoord dat hem in Dayton ter hand is gesteld.

Miloševic heeft laten weten niet genoeg invloed te hebben op de Bosnische Serviërs om hen ertoe te brengen Karadzic en Mladic te ontslaan. Een ontslag van Mladic zou Miloševic - zo menen waarnemers - bovendien in conflict brengen met zijn eigen legerleiding, die de afgelopen jaren nauw met Mladic heeft samengewerkt.

De Kroatische president Tudjman heeft zaterdag gezegd dat het mandaat van de VN-vredesmacht in Kroatië na 30 november niet zal worden verlengd en dat op die datum een akkoord moet zijn bereikt over Oost-Slavonië om een oorlog om dit gebied te voorkomen. “We zijn voor een vreedzame oplossing, maar die kan niet worden vertraagd tot na de Dayton-conferentie en [het aflopen van] het VN-mandaat”, aldus Tudjman.

Oost-Slavonië is het laatste stukje Kroatië dat zich nog in handen van de Kroatische Serviërs bevindt. Kroatië eist een herstel van de Kroatische soevereiniteit na een overgangsperiode van één jaar en dreigt het gebied te veroveren als vredesoverleg geen oplossing biedt. Zaterdag ging overleg tussen beide partijen niet door. De Kroatische Serviërs weigeren in te gaan op de Kroatische eisen met betrekking tot de overdracht van de soevereiniteit over Oost-Slavonië. (Reuter, AP)