Heerma wil studie naar geld voor opvoeding

UTRECHT, 6 NOV. CDA-fractievoorzitter Heerma is voor een extra financiële tegemoetkoming aan ouders met jonge kinderen. Een vorm van 'opvoedingsgeld' zoals ook in Duitsland bestaat, moet in Nederland worden onderzocht, meent hij. Heerma zei dit afgelopen zaterdag op een discussiebijeenkomst van het CDA-Vrouwenberaad.

Een dergelijke voorziening moet ertoe leiden dat ouders minder kunnen werken om meer aandacht aan het kind te besteden zonder dat ze daardoor in financiële problemen komen. Maar ook kan het geld besteed worden voor hulp bij opvang en opvoeding van kinderen. Het Duitse 'Erziehungsgeld' staat los van de kinderbijslag- en aftrekregelingen en is alleen bestemd voor kinderen tot twee jaar.

Behalve een studie naar opvoedingsgeld wil Heerma ook dat er ruimere mogelijkheden voor ouderschapsverlof komen. Ook moeten ouders makkelijker vrij kunnen nemen als de kinderen ziek zijn. Heerma vindt dat het betaalde en onbetaalde werk tussen mannen en vrouwen beter moet worden verdeeld. Hij onderschrijft hiermee het onlangs verschenen rapport van de Commissie Toekomstscenario's Herverdeling Onbetaalde Arbeid, opgesteld in opdracht van het ministerie van sociale zaken.

De CDA-fractievoorzitter keerde zich echter tegen de middelen die de commissie heeft voorgesteld om dit doel te bereiken. Zo is het CDA tegen het afschaffen van de voetoverheveling in het belastingstelsel en ook tegen het verzelfstandigen van de bijstandsuitkeringen.

Heerma waarschuwde ervoor dat de overheid niet alles kan regelen. “Veel zal moeten gebeuren door ouders zelf”, aldus de CDA-fractievoorzitter. Daarnaast hebben volgens hem de organisaties van werkgevers en werknemers hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. De mogelijkheden voor uitbreiding van zorgverlof zullen zij moeten regelen.

Heerma vroeg ook aandacht voor de negatieve invloed die sommige televisieprogramma's kunnen hebben op kinderen. “Wordt het niet tijd naar wegen te zoeken om te voorkomen dat kinderen reeds op jonge leeftijd met de meest gruwelijke vormen van geweld en wat dies meer zij via de televisie in aanraking komen?”