Zojuist verschenen

M.J. RIEMENS: Een vergeten hoofdstuk. De Nederlandse Anti-Oorlogs Raad en het Nederlandse pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog

196 blz., Wolters-Noordhoff, ƒ 24,75

Boekuitgave van Groningse doctoraalscriptie, onlangs gelauwerd met de Wolters-Noordhoff Academieprijs 1995, over de rol die Nederlanders ten tijde van de Eerste Wereldoorlog speelden in de internationale pacifistische beweging en in het discours over de grondslagen van de naoorlogse wereldorde.