Zojuist verschenen

BART GRAATSMA & TINEKE DE JONG, red.: Onbekommerd in de voetsporen van Jac. P. Thijsse, een wandeling door Maastricht

64 blz., geïll., Centrum voor natuur- en milieu-educatie Maastricht, ƒ 10,-

JAN-PAUL VERKAIK, red.: Jac.P. Thijsse. Een leven in dienst van de natuur

123 blz., geïll., Walburg Pers, ƒ 39,50

Vijftig jaar geleden overleed Jac.P. Thijsse, de man die met zijn Verkade-albums het Nederlandse volk gevoel bijbracht voor de natuur, en dat wordt onder meer luister bijgezet met twee uitbundig geïllustreerde uitgaven, waarvan de eerste toelichting biedt bij een door Thijsse beschreven wandeling door het stadsgroen van Maastricht (zijn geboortestad), en de tweede bijdragen bevat over leven en werk van de oprichter van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten wiens Ex Libris het devies Onbekommerd droeg.