Zojuist verschenen

JOHAN HUIZINGA: De taak der cultuurgeschiedenis

Samengesteld, verzorgd en van nawoord voorzien door W.E. Krul 349 blz., Historische Uitgeverij, ƒ 45,-

Alle theoretische en cultuurhistorische beschouwingen van Neerlands befaamdste historicus opnieuw bijeengebracht en toegelicht in een uitvoerige nabetrachting door Groningse Huizinga-kenner.