Zojuist verschenen

JOS DOHMEN & OSCAR STEENS: Bevrijding en bezetting. Vijftig jaar Algemene Studenten Vereniging Amsterdam

283 blz., geïll., Vossiuspers/AUP, ƒ 25,-

Kroniek over de opkomst en neergang van de ASVA, een vereniging die ooit negentig procent van de Amsterdamse studenten als lid kon inschrijven, onder meer Frits Bolkestein en Erik Jurgens als voorzitter had, en nu het vijftigjarig bestaan viert met een 'heroriëntatie op haar rol' en dit boek.