Vrijmetselarij (2)

Uit het naargeestig negatieve stukje inzake vrijmetselarij van de classicus Anton van Hooff, blijkt overduidelijk dat de hij niets, maar dan ook helemaal niets begrepen heeft van de oorsprong, het doel en wezen en het gedachtegoed van de vrijmetselarij.

Hoezeer vrijmetselaren ook hun best doen om weg te nemen wat mensen verdeelt, denk ik dat wat betreft de heer Van Hooff alle goede bedoelingen van informatie inzake de essentie van Vrijmetselarij af zullen stuiten op de starre en dus domme vooringenomenheid van een boer die niet vreet wat hij niet kent.

Dat de redactie van NRC Handelsblad dit geblaat afdrukt is in geen geval in overeenstemming met de standing van dit blad.

    • J. Straeter