Super schwindel

Enige weken geleden berichtte ik u al eens over (vermeende) zwendelpraktijken van topspelers op grote parentoernooien. Afgelopen weekend deed de super schwindel nu ook zijn intrede in de Meesterklasse. Het gebeurde tijdens de competitie in de viertallen bij een spel waarop de leider een ogenschijnlijk kansloos slem binnensleepte. Het bijzondere was dat deze schwindel zich op twee tafels tegelijk voordeed.

West gever Noord

Niem. kw. Schoppen V2

Harten AB1084

Ruiten H7

Klaver V1083

West Oost

Schoppen AH853 Schoppen B10964

Harten 752 Harten 9

Ruiten V1053 Ruiten A62

Klaver A Klaver HB65

Zuid

Schoppen 7

Harten HV63

Ruiten B984

Klaver 9742

Dit spel werd tien keer gespeeld: vijf maal 4Schoppen +1, een maal 5Harten -4 gedoubleerd en twee keer 6Schoppen contract. Ja u leest het goed, 6Schoppen contract. Onbestaanbaar zou je zo denken, want afgezien van een hartenloser lijken ook 1 à 2 ruitenverliezers onafwendbaar.

Twee spelers wisten het onmogelijke toch te klaren: Gert-Jan Paulissen van Hok 1 uit Amsterdam en Bart Nab van Crash uit Leiden. Zij zaten beide west en kregen de start van HartenA. De nagespeelde harten troefden ze af in dummy. Na het ophalen van de troeven, troefden ze nog een harten af op tafel en speelden daarna al hun troeven uit. Van tafel gooiden ze op de laatste twee troeven Ruiten6 en Ruiten2 weg. Inmiddels waren zowel noord als zuid ervan overtuigd dat ze hun vierkaart klaveren moesten vasthouden. Ze wisten blijkbaar niet dat in west KlaverA sec zat. Hoe dan ook, noord en zuid hadden vijf slagen voor het einde gemeend hun ruitenhonneurs sec te moeten zetten. De rest was simpel voor de leiders. Ze sloegen RuitenA, staken over naar KlaverA en genoten van de vrije ruiten, de klaveren in dummy achterlatend voor wat ze waard waren: een schijndreiging. Deze schone schijnfiguur is twintig jaar geleden al eens op vergelijkbare wijze uitgevoerd door de legendarische Bob Slavenburg. Vanwege het misleidend karakter heeft deze schijndwang toen het predikaat 'Dutch squeeze' gekregen.

Hoe gek het kan lopen met slems in de Meesterklasse bewijst het volgende spel. Ook hier is het eindcontract weer torenhoog. Dit spel is echter legaal wel te maken:

West gever Noord

OW kw. Schoppen 962

Harten B874

Ruiten 932

Klaver 743

West Oost

Schoppen V Schoppen AH84

Harten V102 Harten A96

Ruiten A1086 Ruiten H75

Klaver AHV98 Klaver B102

Zuid

Schoppen B10753

Harten H53

Ruiten VB4

Klaver 65

Na een biedverloop dat niet voor de schoonheidsprijs in aanmerking kwam eindigden OW in 7SA te spelen door west. Noord startte met schoppen. De leider heeft voorlopig maar elf slagen. Ziet u met open kaarten een weg naar dertien slagen?

U moet hopen dat alle belangrijke kaarten in één hand zitten. Misschien komt die hand dan in dwang. Hier blijkt dat zo te zijn. De leider pakt de eerste slag met SchoppenV en speelt al zijn klaveren uit. In dummy gaan een harten en een ruiten weg. Zuid moet op drie rondjes klavers, drie kaarten afgooien. Hij kan een schoppen missen, een harten en een .... Gooit hij een ruiten af dan loopt die kleur en heeft de leider meteen al dertien slagen. Gooit zuid een tweede harten af, dan slaat de leider HartenA (de secce heer valt) en HartenV. De leider heeft nu twaalf slagen, maar zuid zit op HartenV in een schoppen/ruiten dwang. Gooit hij een schoppen af, dan vormt de vierde schoppen in dummy de dertiende slag, gooit hij een ruiten af, dan heeft de leider zelfs veertien slagen.

En als zuid één harten en twee schoppen loslaat?

Dan steekt de leider naar dummy over met RuitenH of HartenA en incasseert alle schoppen (West gooit een harten en een ruiten weg). Op de vierde schoppen zit zuid weer in een harten/ruiten dwang, zodat of HartenV of Ruiten10 de dertiende slag wordt.

Mocht u dit double dummy probleem onverhoopt niet tot een goed einde gebracht hebben, dan geldt wellicht als troost dat in de praktijk het Meesterklasser west ook niet gelukte.

    • Jan van Cleeff