Stellingen

Om snel vooruit te komen heeft men meer aan een goede kruiwagen dan aan een snelle auto.

H.A. Jongbloed, Rijksuniversiteit Groningen

Analyse van de recente voorspellingen door Rijkswaterstaat van de te verwachten waterstanden in de grote rivieren leert dat van het water vaak geen hoogte is te krijgen.

A. Pötgens, Katholieke Universiteit Nijmegen

De postnatale periode is een rekbaar begrip.

C.M. van Beusekom, Rijksuniversiteit Groningen

Het grootste verschil tussen toeristen en reizigers is dat voor de laatsten het onderweg zijn belangrijk is.

P. Stroomer, Technische Universiteit Delft

Het harddrugsprobleem is alleen beheersbaar indien de gelden verworven door de handel volledig ten goede komen aan hen die afhankelijk zijn.

D. Veenendaal, Rijksuniversiteit Groningen

Zolang nationale overheden een gat in hun begroting hebben, zal het gat in de ozonlaag alleen maar groter worden.

B.J.C.M. Rutten, Technische Universiteit Delft