Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Weer

Sorgdrager en Colijn

De handelwijze van minster Sorgdrager, om na aankondiging van een motie van afkeuring met haar portefeuille te zwaaien, markeert een zorgwekkende ontwikkeling in onze politieke mores. Zij markeert de sluipende terugkeer naar de politieke zeden die in Nederland heersten in de jaren, voordat de partij van Sorgdrager daar een frisse wind doorheen liet waaien. Nederland dreigt als voorheen een land te worden, bestuurd niet door democraten, maar door 'demofielen': ministers die bereid zijn te komen regeren, uit liefde tot het volk maar op voorwaarde dat ze hun gang kunnen gaan, zonder dat volk en volksvertegenwoordiging hen lastig vallen. Aan het eind van die ontwikkeling staat terugkeer naar de tijd van Colijn: Gaat-u-rustig-slapen.