Sociaal plan van Brinks Nedlloyd dreigt te stranden

HOUTEN, 4 NOV. Het conflict over 60 à 70 gedwongen ontslagen bij transportbedrijf Brinks Nedlloyd spitst zich toe. Directie en vakbonden kunnen het niet eens worden over een sociaal plan voor de overtollige werknemers bij de transporteur van geld- en waardetransporten (600 werknemers).

De directie wil na mislukt overleg met de vervoersbonden van FNV en CNV over een “eindbod”, eerst de grootaandeelhouders in de VS raadplegen. De bonden hebben twee harde eisen op tafel gelegd, waarvan de inwilliging het mandaat van de directie van Brinks Nedlloyd te buiten gaat.

De inschatting van de bonden is dat de Nederlandse directie niet veel méér ruimte zal krijgen. Afgesproken is dinsdag weer bijeen te komen. Kort daarna raadplegen de bonden hun kaderleden. Volgens bestuurder A. Bot van de Vervoersbond CNV moet er een “afdoende afvloeiingsregeling” bij gedwongen ontslag op tafel komen. De bond spiegelt zich daarbij aan wat de kantonrechter toekent als schadeloosstelling bij gedwongen ontslag. “De directie zit daar in zijn eindbod onder.”

De bonden willen tevens een baangarantie voor td'ers (onderhoud gebouwen en wagenpark), direct personeel en 50-plussers. De Brinks Nedlloyd-top kondigde in de door de ondernemingsraad goedgekeurde afslankingsplannen aan dat het vooral wilde snijden in het indirecte personeel (management, staf). Bot wil dit ook in het sociaal plan terugzien. De td'ers hangt een onduidelijke toekomst boven het hoofd. Brinks Nedlloyd wil het onderhoud uitbesteden aan Mercedes Benz, maar geeft niet aan hoe het verder met de td'ers moet, aldus Bot.

Het bedrijf kampt met tientallen procenten lagere opbrengsten en een omzet die onder druk staat. De markt krimpt als gevolg van het toenemende elektronische verkeer. (ANP)