Schoonmaker voor particulieren tegen gereduceerd tarief

DEN HAAG, 4 NOV. Particulieren krijgen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een schoonmaker in dienst te nemen. Het gaat om een experiment dat mogelijk later wordt uitgebreid tot andere klussen in en bij huis. Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Volgens Kok is het de bedoeling dat een particulier die een werkloze inhuurt om het huis schoon te maken, daarvoor een subsidie ontvangt. Die wordt betaald uit het geld dat op de bijstandsuitkering wordt bespaard. De premier kon nog geen bedragen noemen.

Het kabinet denkt al langer na over het invoeren van zogenoemde dienstencheques, waarmee particulieren klussers kunnen inhuren. Het heeft er ook al enkele malen met werkgevers en werknemers over overlegd.

Vooralsnog wordt zo'n systeem volgens Kok niet op ruime schaal invoeren. Volgens de premier vormt de fraudegevoeligheid ervan een probleem. Daarom is nu gekozen voor “een beperkt experiment in een beperkte sector”.

Het kabinet heeft minister Melkert van sociale zaken en werkgelegenheid gevraagd een uitgebreider systeem van dienstencheques verder uit te werken. Het staat volgens Kok nog steeds sympathiek tegenover het idee. Het zou een goede manier zou kunnen zijn om werk dat nu doorgaans zwart gebeurt, te “witten”, aldus de premier.

De ministerraad heeft gisteren ook gesproken over de strategie die minister Wijers (economische zaken) volgt bij de onderhandelingen met Dasa; het moederconcern van de in financiële nood verkerende vliegtuigbouwer Fokker. “Wij doen daar inhoudelijk geen uitspraken over”, zei premier Kok gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “Het zou dom zijn je nu in de kaarten te laten kijken.”

Oud-Unilever topman F. Maljers begint volgende week oriënterende besprekingen met de Duitse eigenaar van Fokker over eventuele steun van de Nederlandse overheid. Volgens Kok heeft de ministerraad grenzen gesteld aan de steun.

Wel raakt de premier geïrriteerd over de telkens in de pers opduikende bedragen over steun aan de noodlijdende vliegtuigbouwer. Elk bedrag dat wordt genoemd heeft volgens Kok invloed op de onderhandelingen. Een goede afloop van een eventuele overeenkomst over Fokker tussen Dasa en de Nederlandse overheid is volgens hem niet met publiciteit gediend.

Bij een faillissement van Fokker is de Nederlandse overheid in ieder geval 800 miljoen gulden kwijt. Het gaat hierbij om leningen van commerciële banken aan Fokker waarvoor de overheid garant staat en om ontwikkelingskredieten die bij faillissement niet worden terugbetaald.

Gezien de huidige financiële situatie heeft Fokker een kapitaalinjectie nodig van 2,3 miljard gulden om het bedrijf te kunnen voortzetten. Woensdag vergaderen in Stuttgart de commissarrissen van Daimler Benz, het moederbedrijf van Dasa. Tijdens die bijeenkomst moet goedkeuring worden verleend voor de bedragen die Dasa aan het verlies lijdende Fokker moet spenderen als het de Nederlandse dochter overeind wil houden.