Ramsj

ADRIAAN VENEMA: Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Het systeem.

De Arbeiderspers 1988, van ƒ 59,90 voor ƒ 29,50. De Slegte.

Het eerste deel van Venema's geruchtmakende serie over de Nederlandse literaire wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een grondige, rijk gedocumenteerde studie, waarin Venema - tot wijd verbreide controverse destijds - zijn eigen mening over 'goed' en 'fout' niet onder stoelen of banken steekt. In dit deel komt 'het systeem' aan de orde waarnaar schrijvers en uitgevers zich aan het begin van de bezetting moesten schikken: de nieuw ingestelde Departementen van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, en dat van Volksvoorlichting en Kunsten. En uiteraard de Nederlandsche Kultuurkamer. Ook andere delen (waaronder De harde kern en Uitgevers en boekhandelaren) bij De Slegte.

    • Henk Lagerwaard