Ramsj

CHR. PLOMP: Urk, sociografie van een eilandbevolking

Ingenaaid, De Walburg Pers 1989, van ƒ 29,50 voor ƒ 12,50. Steven Sterk, Utrecht.

Een facsimile-uitgave van een dissertatie uit 1940, geschreven in de Amsterdamse sociografische traditie zoals die oorspronkelijk door Steinmetz werd opgezet. Dat kwam neer op een allesomvattend beeld van een bepaalde gemeenschap - zowel economisch als sociaal, psychologisch als cultureel - en daar heeft Plomp zich nauwgezet aan gehouden. Een interessante studie, en dat niet alleen vanuit historisch oogpunt. Bij Steven Sterk liggen ook nog andere facsimiles over Urk in de ramsj (in dezelfde serie, voor dezelfde prijs): Land en volk (1942), met een aardig hoofdstuk over kinderspelen en -liedjes, een Woordenlijst van Urk (1942), en Het dialect van Urk (1942), geïllustreerd onder meer met foto's van de huiveringwekkende apparatuur waarmee destijds het 'opteekenen der spraakbewegingen' werd uitgevoerd.

    • Henk Lagerwaard