Noblesse oblige?

Minister Sorgdrager is wèl tegen een paaltje aangereden, maar niet in aangeschoten staat. De fractievoorzitters van de regeringspartijen gingen voor haar diep door de knieën. Voorzitter Van Traa doet er goed aan alvast voor de spiegel te gaan oefenen hoe hij voor Winnie een revérence moet maken.

Omdat hij zijn werk niet aan kon, mag de magistrale Van Randwijck de benen nemen. In plaats van minder krijgt hij meer geld. Dat is ook, in meer dan ruime mate, aan de Amsterdamse politiebaas verstrekt. En aan boeven die infiltreerden. Niet in de onderwereld maar bij politie en justitie. Wie weet wat de belastingbetaler hier nog te wachten staat aan schadeclaims, afkoop-, zwijg- en losgeld. We moeten dit allemaal maar slikken, omdat zonder dit doortastend overheidsbeleid de schade nog veel groter zou zijn. De rechter zou Van Randwijck immers een nog hoger bedrag hebben toegekend, aldus de glimlachende minister. Waarom? Waar komen deze schadeclaimwanen vandaan? Waarom geeft de overheid en de hogere ambtenarij zo'n treurig voorbeeld? In dienst van het land: Waar blijft graaf Van Randwijck's 'noblesse oblige'? Vanwaar deze gelegitimeerde struikroverij en zakkenvullerij? Wordt onze terugtredende overheid een coterie? Premier Kok, erfdrager van de sobere Drees: Let Op Uw Zaak!

    • D. Dekker