Nieuw wettelijk maximum; Tommel wenst minder snelle verhoging huren

DEN HAAG, 4 NOV. Huurverhogingen worden volgend jaar met nieuwe wettelijke maatregelen beperkt. De ministerraad heeft gisteren over het nog vertrouwelijke voorstel van staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) gesproken.

De staatssecretaris denkt aan een nieuw maximum voor de gemiddelde huurverhoging, waaraan hij zowel gesubsidieerde als particuliere huurwoningen wil binden. Op die manier hoopt Tommel te bereiken dat de huren minder snel stijgen dan de afgelopen jaren het geval was.

Het nog vertrouwelijke voorstel van Tommel wordt pas gepubliceerd wanneer het kabinet een discussie over de individuele huursubsidie heeft afgerond, zo liet premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad weten. Het kabinet werkt aan een “aanscherping” van de huursubidie zodat het geld meer terecht komt bij huurders met de laagste inkomens.

Sinds 1993 is er geen vast percentage meer voor de jaarlijkse huurverhoging, maar stellen de staatssecretaris en de Tweede Kamer zowel een minimum als een maximum vast. Daardoor kunnen woningcorporaties de huurverhogingen per woning of per woningcomplex variëren of tot huurverlaging voor bepaalde woningen overgaan.

Dit jaar bedroeg de maximale huurverhoging zes procent per woning. Verder moesten corporaties ervoor zorgen dat hun woningen gemiddeld met ten minste 3,5 procent in huur stegen. Dit systeem bood de corporaties, en vooral particuliere verhuurders, dus ook de mogelijkheid voor al hun woningen de maximaal toegestane huurverhoging te vragen. De staatssecretaris wil hieraan een einde maken door de gemiddelde huurverhoging niet meer aan een minimum, maar aan een maximum te binden. Nog niet duidelijk is aan welk percentage hij denkt. Dit jaar stegen de huren gemiddeld met 4,7 procent.

Tommel wil verder huurders meer mogelijkheden geven via procedures de huur van hun woning te verlagen wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud. Nu mag de huur in zo'n situatie naar 55 procent worden verlaagd, wat de staatssecretaris betreft gaat dit percentage omlaag naar 25. Tommel wil verder een ander systeem introduceren om de huurwaarde van woningen te bepalen en daarbij aansluiten bij de taxatie die voor onroerend-zaakbelasting wordt toegepast.

Minister-president Kok liet al eerder weten dat de huren de komende periode minder zullen stijgen dan de afgelopen jaren het geval was. De hoge huren zijn volgens hem een belangrijke oorzaak van de armoede onder de bevolking die het kabinet heeft gesignaleerd.

    • John Kroon