Kok: Sorgdrager heeft zich dapper en moedig gedragen

DEN HAAG, 4 NOV. Minister Sorgdrager (justitie) heeft zich “dapper en moedig” gedragen in het debat over de afvloeiingsregeling van procureur-generaal Van Randwijck eerder deze week in de Tweede Kamer. Dit heeft premier Kok gisteren gezegd na afloop van de ministerraad. “Ik hoop niet dat de indruk bestaat dat deze minister minder waard is dan de rest van het kabinet. We moeten elkaar de beschadiging ook niet gaan aanpraten”, aldus Kok.

De premier maakte zijn opmerking aan de vooravond van het verhoor van Sorgdrager door de parlementaire enquêtecommissie die de opsporingsmethoden onderzoekt. Volgende week wordt de minister van justitie, oud-procureur-generaal, gehoord door de commissie-Van Traa.

Of de collega's het met de door Sorgdrager gemaakte afspraak met Van Randwijck eens waren, wilde Kok niet zeggen. “Dat oordeel is zinloos, want de regeling is toch niet meer terug te draaien. We hebben niet de proteststemmen in het kabinet zitten tellen”, zei Kok. Ministers die zich geconfronteerd zien met hoge eisen van een tot vertrek gedwongen ambtenaar kunnen dat voortaan beter eerst met zowel de minister van binnenlandse zaken als met de premier bespreken, aldus Kok.

Volgens de premier werkt het kabinet “aan een regeling die de collega's verplicht elkaar van zoiets op de hoogte te stellen”. Die regeling moet voorkomen dat andere topambtenaren met problemen ook aanspraak kunnen maken op exorbitant hoge afvloeiingsregelingen.