Invalide hoeft rolstoel niet langer te betalen

DEN HAAG, 4 NOV. Gehandicapten die op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) een rolstoel krijgen, hoeven daar vanaf 1 januari geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Voor andere extra voorzieningen wordt de bijdrage beperkt tot maximaal honderd gulden.

Het kabinet heeft dat gisteren aan de Tweede Kamer meegedeeld. De WVG regelt naast rolstoelen ook vervoers- en woonvoorzieningen voor gehandicapten. De wet die sinds 1 april 1994 in werking is getreden, wordt uitgevoerd door gemeenten. In een evaluatie van de wet concludeert het kabinet dat mensen met een middeninkomen te veel financieel nadeel ondervinden van een “opeenstapeling” van eigen bijdragen en eigen betalingen. Deze eigen bijdragen voor voorzieningen in natura bedragen nu maximaal 186 gulden voor mensen met een minimuminkomen en 500 gulden voor mensen met een inkomen tot anderhalf keer het minimum.

Het kabinet wil verder nagaan of de toegankelijkheid van het trein- en busvervoer voor gehandicapten kan worden verbeterd. Bewoners van instellingen die gefinancierd worden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals bijvoorbeeld verpleegtehuizen, moeten volgens het kabinet vanaf 1 januari ook onder de vervoersregeling van de WVG vallen. Zij zijn daar nu van uitgesloten.

De Gehandicaptenraad heeft “gematigd positief” gereageerd op het standpunt van het kabinet. “Het kabinet legt wel de vinger op de zere plekken, maar voor de problematiek van de eigen bijdragen wordt slechts gedeeltelijk een oplossing aangedragen”, aldus de raad.