Een gouden handdruk

Grafiek: Procureur-generaal Van Randwijck is niet de eerste ambtenaar die een 'gouden handdruk' ontvangt. Ook de gemeentesecretarissen van Oisterwijk en Jacobswoude kregen gunstige afvloeiingsregelingen. Voor zover bekend is het hoogste bedrag in het bedrijfsleven uitgekeerd: ruim 7 miljoen.

Mr. Hans Schravenmade van het Maarssense advocatenkantoor Schravenmade & De Koningh, regelt zo'n 300 'handdrukken' per jaar. Hij wijst erop dat overbodig geworden ambtenaren doorgaans beter af zijn dan werkloze directeuren van bedrijven. Het wachtgeld van ambtenaren is sowieso hoger dan de WW die werkloze 'captains of industry' wacht. Bovendien treft hij regelmatig 'Saint Tropez-regelingen' waarbij wachtgelden worden aangevuld tot 100 % van het laatste loon, bijverdiensten niet worden afgetrokken en ambtenaren niet verplicht zijn te solliciteren of in Nederland te blijven wonen.

De verontwaardiging die de regeling van Van Randwijck bij de volksvertegenwoording wekt, verbaast Schravenmade. Ministers, staatssecretarissen en Kamerleden hebben volgens hem zelf de beste regelingen wat betreft wachtgeld en pensioenopbouw. “Hun verontwaardiging getuigt dan ook van onwetendheid of hypocrisie.”

    • Kim Wannet