Correcties & Aanvullingen

Probleemkind

In de krant van 3 november ('Hele school moet worden ingericht op probleemkind', pagina 3) is door het wegvallen van een zin de suggestie gewekt dat de Amsterdamse wethouder Van der Aa een vrouw is. De weggevallen zin luidde: “Binnenkort brengt Van der Aa met Netelenbos een werkbezoek aan scholen waar verwaarlozing veel voorkomt.” In de daarop volgende zin werd met 'ze' Netelenbos bedoeld: “Ze zal misschien ook naar andere steden moeten.”