Akkoord over CAO in beroepsonderwijs

ROTTERDAM, 4 NOV. Bonden en werkgevers in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn akkoord met de belangrijkste punten in de CAO-onderhandelingen voor deze 'bve-sector', waar ongeveer 50.000 mensen werken. Begin vorige maand hielden de bonden estafettestakingen op de scholen. Nu is onder meer overeengekomen dat het aantal lesuren voor de leraren daalt van 900 per jaar tot 875. Ook krijgen de werknemers een salarisgarantie bij de komende fusies. Deze overeenstemming staat overigens los van de stakingen die volgende week dreigen uit te breken over de algemene onderwijscao.