Wereldhave: gelijke winst per aandeel

Het Haagse vastgoed beleggingsfonds Wereldhave heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een licht hoger direct beleggingsresultaat (huurinkomsten minus kosten, exclusief waardeveranderingen) behaald.

Dit ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar. Het resultaat steeg met 2,1 miljoen tot 84,7 miljoen gulden. Eind september was de portefeuille (balanswaarde 2,33 miljard gulden) voor 14 procent belegd in Nederland, voor 64 procent in een aantal Europese landen en voor 12 procent in de Verenigde Staten. De eerste negen maanden van dit jaar werd voor 32 miljoen geïnvesteerd in nieuw vastgoed. In het Verenigd Koninkrijk werd voor een waarde van 36 miljoen gulden aan vastgoed afgestoten.

Het licht gestegen beleggingsresultaat werd voor 3,4 miljoen of 22 cent per aandeel getemperd door valutaverschillen en door een groter aantal uitstaande aandelen.

Minder leegstand, hogere huuropbrengsten en uitbreiding van de vastgoedportefeuille in België en Groot-Brittannië zorgden ervoor dat de totale beleggingsopbrengsten met 5,2 miljoen gulden toenamen tot 139,1 miljoen. Onder invloed van valutaverschillen daalde de waarde van het onroerend goed met 5,23 procent tot 2,3 miljard gulden.

De winst per aandeel over de eerste drie kwartalen bleef gehandhaafd op 5,55 gulden. Ondanks nadelige effecten van in waarde ingezakte buitenlandse valuta's verwacht Wereldhave een winst per aandeel over het gehele jaar te behalen van 7,40 gulden, een uitkomst die het fonds ook over 1994 behaalde.