Voormalig chef CID Haarlem blijft op post

HAARLEM, 3 NOV. De voormalige Haarlemse CID-chef K. Langendoen blijft voorlopig in functie als tweede man van het Kernteam Randstad (KTR), dat vanuit Haarlem de 'erven' van mafiabaas K. Bruinsma onderzoekt. Langendoen is in opspraak geraakt door zijn rol in de IRT-affaire.

Binnen de leiding van het Kernteam Randstad en door verscheidene burgemeesters, hoofdofficieren van justitie en politiechefs uit Noord-Holland en Utrecht is aangedrongen op het vertrek van Langendoen. Desondanks besloot de Haarlemse driehoek gisteravond in een 'afstemmingsoverleg' naar aanleiding van het verloop van de parlementaire enquête dat de tweede man van het KTR op zijn post mag blijven. In de leiding van het KTR bestaat de vrees dat haar werkzaamheden 'besmet' zullen raken als Langendoen, die tot medio vorig jaar CID-chef in Haarlem was, niet snel van zijn functie wordt ontheven. Plaatsvervangend korpschef Van den Berg van Haarlem ontkent dit met kracht.

Gisteren lagen Langendoen en zijn voormalige collega J. van Vondel voor de tweede maal in korte tijd zwaar onder vuur bij de enquêtecommissie opsporingsmethoden, die over feiten beschikt waaruit blijkt dat er sprake is geweest van een financiële en persoonlijke vervlechting tussen de twee Haarlemse agenten en informanten van de CID. Een informant, een limonadefabrikant die betrokken was bij drugstransporten en firma's in België en Ecuador heeft, had enige jaren een zus van Langendoen in dienst. Gisteren bleek dat Van Vondel de informant in april van dit jaar zwijggeld van een half miljoen gulden bood om te voorkomen dat hij verklaringen over zijn contacten met de Haarlemse CID zou afleggen tegen de commissie-Van Traa en de rijksrecherche.

In een overleg vorige week van de 'driehoeken' uit Zaanstad, Utrecht, Alkmaar en Haarlem hebben verscheidene burgemeesters, hoofdofficieren van justitie en politiechefs ook aangedrongen op stappen tegen Langendoen wegens de aanhoudende negatieve publiciteit over zijn functioneren als CID-chef. De Haarlemse driehoek - hoofdofficier van justitie De Beaufort, burgemeester Pop en politiechef Straver - verdedigde echter Langendoen, omdat er nog altijd geen bewijzen van strafbare feiten tegen Langendoen zouden zijn. Gisteren werd deze verklaring na het spoedoverleg van de Haarlemse driehoek herhaald. “Wij huldigen het heel zuivere en fatsoenlijke standpunt dat er geen reden tot ingrijpen is zolang er geen bewijzen voor strafbare feiten zijn”, aldus de woordvoerder van de Haarlemse politie.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus