VN willen opheffing van embargo tegen Cuba

NEW YORK, 3 NOV. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteren met grote meerderheid een motie aangenomen die pleit voor opheffing van het al meer dan dertig jaar durende Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba.

Het is de vierde keer dat de vergadering een dergelijke, door Cuba ingebrachte motie aanneemt, maar de meerderheid - 117 tegen drie stemmen bij 38 onthoudingen - is nog nooit zo groot geweest. Tegen stemden behalve de Verenigde Staten alleen Israel en Oezbekistan. Alle andere landen van het Amerikaanse continent stemden voor opheffing, evenals de Europese Unie met uitzondering van Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, die zich van stemming onthielden.

Het Amerikaanse embargo is bedoeld om het communistisch regime op Cuba op de knieën te dwingen. Veel andere landen willen eveneens dat het bewind van president Fidel Castro plaatsmaakt voor een democratisch bestuur, maar zij vinden ook dat de Verenigde Staten hun wetten aan de rest van de wereld willen opleggen. Sinds de verscherping van het embargo in 1992 komen buitenlandse firma's die zakendoen met Cuba in aanmerking voor sancties van de VS. Het Amerikaanse Congres debatteert momenteel over nieuwe verscherpingen van het embargo.

De Cubaanse regering heeft het aannemen van de motie gisteren een “geweldige overwinning voor de politiek en diplomatie van Cuba” genoemd en een aanwijzing voor “het isolement waarin de VS verkeren”. Een Amerikaanse vertegenwoordiger noemde het embargo een “kwestie tussen Cuba en de VS, die geen behandeling in de VN verdient”.

Het embargo werd van kracht in 1962, een jaar na de invasie in de Varkensbaai op Cuba, waarbij Cubanen met steun van de VS een mislukte poging deden het regime van Castro ten val te brengen. De Amerikaanse president Clinton heeft vorige maand een versoepeling aangekondigd van personenverkeer tussen Cuba en de VS en Amerikaanse persbureaus toestemming gegeven zich in Havana te vestigen. Het Amerikaanse bedrijfsleven lobbiet voor een versoepeling van het embargo. Radicale Cubaanse emigranten in Florida, wier steun Clinton bij komende verkiezingen nodig heeft, vragen juist om een verscherping. (Reuter, AP)