Sterke groei staalverbruik in Azië

Het aandeel van Azië in het wereldverbruik van staal zal door de sterke economische groei van het continent toenemen tot bijna de helft in het jaar 2000. Ook de produktie zal een verschuiving naar Azië laten zien. Dat voorspelt het Internationale Instituut voor IJzer en Staal (IISI).

Dit jaar komt het staalverbruik in Azië uit op 284 miljoen ton. Dat is al 43 procent van het wereldtotaal. Het IISI verwacht dat de vraag in Azië in de periode tot het jaar 2000 zal toenemen met gemiddeld 3,4 procent per jaar. Dat betekent dat er over dat tijdvak een groei zal zijn van 18 procent tot 335 miljoen ton. Dat leidt tot een aandeel van 47 procent in het verwachte wereldverbruik van 717 miljoen ton.

Het jaarlijkse staalverbruik in China zal in de genoemde periode omhoog gaan van 90 miljoen tot 110 miljoen ton. Ook Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, India en Vietnam zullen een flinke toeneming laten zien. In Japan zal het verbruik slechts met 0,4 procent per jaar omhoog gaan tot 80 miljoen ton in 2000. Ook in de rest van de industriële wereld zal het staalverbruik maar weinig toenemen. De vraag in Europa zal volgens het IISI jaarlijks met 0,6 procent stijgen tot 202 miljoen ton in 2000 (ruim 28 procent). Noord-Amerika zal een nog geringere jaarlijkse groei laten zien van 0,3 procent tot 146 miljoen ton. Daarmee vermindert het aandeel van dat werelddeel tot ongeveer 20 procent.