Personalia

Drs.H.Th.M. Bevers is voorgedragen om te worden benoemd in de raad van commissarissen van het vastgoedfonds Schroders International Property Fund. Bevers is Agent van het ministerie van financiën en directeur Grootboeken der Nationale Schuld.