Personalia

Drs. J.M. de Jong (50) heeft een commissariaat aanvaard bij de Dura Bouwgroep te Rotterdam. De Jong is lid van de raad van bestuur van ABN Amro Bank.