Personalia

J. van Rijn RA is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van scheepsbouwonderneming Van der Giessen-De Noord uit Krimpen a/d IJssel. Hij volgt de onlangs overleden mr. F. Martin op. Van Rijn werd in de aandeelhoudersvergadering in mei samen met drs. H.B. van Wijk in de raad benoemd waarin tevens J. de Bruin, ir.D. van Dort en dr.A. van Putten zitting hebben.