Personalia

Drs. H. Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur van Van Lanschot Bankiers te 's-Hertogenbosch, is toegetreden tot het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs wegens het tussentijds aftreden van W. van Driel.