Personalia

Burgemeester dr. A. Havermans (61) van Den Haag volgt E. Schmitz op als vice-voorzitter van de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi. Officieel beslist de ledenvergadering op 16 december over de voordracht van het bestuur. Havermans is de enige kandidaat. Bisschop A. van Luyn van Rotterdam is voorzitter van Pax Christi. Schmitz trad vorig jaar af toen zij staatssecretaris werd in het kabinet-Kok. Voor haar vervulden de oud-ministers prof.dr. J. van Kemenade en B. Trip de functie. Havermans is dertig jaar lid van Pax Christi.