Personalia

L.C. Brinkman is benoemd tot voorzitter van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) in Delft. De voormalige CDA-voorman volgt J.C. Blankert op die sinds 1990 voorzitter was van het NNI. Brinkman is nu voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB. Het bestuur van het NNI bestaat uit zeven leden afkomstig uit het bedrijfsleven. Het NNI is betrokken bij het stellen van normen op economisch gebied op nationaal, Europees en mondiaal niveau.