Pas verschenen

Marcellus Emants Voor mij blijft het leven een krankzinnigheid Uitg. LJ Veen, 255 blz., ƒ 39,90

Een portret in brieven van Marcellus Emants, samengesteld en ingeleid door Nop Maas.