Nuis houdt vast aan een driejarige hbo

DEN HAAG, 3 NOV. Staatssecretaris Nuis (cultuur en hoger onderwijs) houdt vast aan zijn plan de hbo-opleiding voor studenten met een mbo- of vwo-vooropleiding te beperken tot drie jaar. Maar hij is wel bereid voor bepaalde opleidingen uitzonderingen te maken, als tenminste de hogescholen de noodzaak daartoe hard kunnen maken. Nuis zei dat gisteren tijdens het Kamerdebat over de onderwijs- en cultuurbegroting. Nu duurt een hbo-opleiding voor alle studenten officieel vier jaar.

Door de inkorting van de hbo-opleiding voor mbo'ers en vwo'ers tot drie jaar bespaart het ministerie van onderwijs op de studiefinanciering voor deze studenten jaarlijks zo'n 100 miljoen gulden. De HBO-raad is bereid om dat financiële risico te dragen, in ruil voor afschaffing van de verplichte inkorting. Hogescholen denken beter zelf te kunnen bepalen welke studenten een langere of kortere hbo-opleiding moeten volgen. Nuis wijst dat voorstel af, omdat hij de kans van slagen te gering vindt. De HBO-raad werkt inmiddels aan een beter voorstel dat, volgens een HBO-raadmedewerker, Nuis zeker zal overtuigen.

Nuis zei verder definitief toe dat hij 120 miljoen gulden zal vrijmaken uit de 'omroepreserve' voor investeringen in nieuwe programma's van de publieke omroep. Deze extra investering is echter wel verbonden aan de totstandkoming van één centrale directie van de publieke omroepen. Nuis maakte ook bekend dat het budget van het Stimuleringsfond voor culturele omroepprojecten zal worden verhoogd van 28 naar 31 miljoen gulden, mede door het groeiende aantal Nederlandse dramaprodukties. Nuis schatte verder dat er “een paar honderd miljoen gulden” op de Rijksbegroting zal overblijven die kan worden besteed aan monumentenzorg.

Staatssecretaris T. Netelenbos (basis- en voortgezet onderwijs) zal met de Kamer nader overleg gaan voeren over de verdeling van het nieuwe budget voor klasse-assistenten in de laagste klassen van de basisscholen (100 miljoen gulden). Op basis van cijfers van de Inspectie had Netelenbos eerder besloten het geld te verdelen over alle scholen met meer dan 200 leerlingen, genoeg voor een 'halve' klasse-assistent per school. Maar D66-Kamerlid U. Lambrechts vond dat niet “rechtvaardig genoeg”, omdat er ook kleine scholen zijn met grote klassen.

Als de studentenaantallen in het hoger onderwijs zich niet ontwikkelen zoals nu is berekend (in 2004 hbo constant en universiteit 40.000 studenten minder) wil minister Ritzen best praten over de verdeling van de bezuinigingen (hbo geen, universiteiten 200 miljoen vanaf 2004), “maar dan moeten de universiteiten zich wel maximaal hebben ingespannen om die daling toch te bereiken”.