Kritiek VVD op beleid Tommel en Linschoten

DEN HAAG, 3 NOV. De VVD heeft veel kritiek op de wijze waarop het kabinet de privatisering van de sociale verzekeringen en de verzelfstandiging van de huursector in de volkshuisvesting aanpakt.

Dit bleek gisteren in twee afzonderlijke vergaderingen in de Tweede Kamer. Bij de privatisering van de werknemersverzekeringen (zoals de WAO en de WW) gaat het om de rol die vakbonden en werkgeversorganisaties bij de uitvoering spelen en bij de volkshuisvesting om de positie van de woningcorporaties.

Het Tweede-Kamerlid Van Hoof van de VVD kritiseerde zijn partijgenoot staatssecretaris Linschoten (sociale zaken), die volgens hem de bedrijfsverenigingen en hun uitvoeringsorganen (zoals het GAK) veel te voorzichtig aanpakt. De 19 bedrijfsverenigingen (samenwerkingsverbanden van werkgevers en vakbonden) en de uitvoeringsorganen worden volgend jaar van elkaar losgekoppeld. De uitvoeringsorganen moeten dan in onderlinge concurrentie de opdrachten zien te verwerven. Maar Linschoten heeft toegestaan dat de bedrijfsverenigingen de eerste vier jaar nog exclusief zaken doen met hun huidige uitvoeringsorgaan.

“Van marktwerking is dus niet veel terechtgekomen”, constateerde Van Hoof. “Het is de vraag of er zo wel iets verandert met de uitvoering.” De uitvoering van de werknemersverzekeringen was enkele jaren geleden het onderwerp van een parlementaire enquête, waartoe de aanleiding onder meer was dat er veel te veel werknemers naar de WAO waren afgevloeid. Ook andere fracties zeiden gisteren Linschotens aanpak te voorzichtig te vinden. “Het wordt een soort halve privatisering”, merkte Schimmel (D66) op.

Linschoten zei de komende reorganisatie slechts als een eerste stap te beschouwen. “Maar dat er daarna vier jaar rust komt in de tent? Vergeet u het maar.”

De VVD is het verder niet eens met allerlei regels waaraan staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) de woningcorporaties wil binden. “Er komt gewoon weer meer centralisatie”, stelde het Kamerlid Hofstra vast. Zo wil de D66-bewindsman de corporaties verplichten jaarlijks een beleidsplan te maken en ook dat ze zich niet alleen met de woningen, maar ook met de woonomgeving bezighouden.

De vier grote fracties in de Kamer bleken het gisteren over de details van de verzelfstandiging van de woningcorporaties lang niet eens te zijn. Wel pleiten ze alle voor een onafhankelijk toezichtsorgaan dat de corporaties moet controleren. Wat Tommel betreft gaat deze taak naar de Algemene Rekenkamer.